Зміст
0
Вступ
Ці Умови використання є угодою між вами (“ви”, “користувач”) і MacPaw Inc., реєстраційний номер 4708642, або нашими афілійованими компаніями (“ми”, або “нами”, “наш” або “MacPaw”) щодо використання вами macpaw.foundation (“Вебсайту”).

Використовуючи Вебайт, ви погоджуєтеся з цими Умовами використання; якщо ви не згодні, не використовуйте Вебсайт.

MacPaw залишає за собою право на власний розсуд змінювати, модифікувати, додавати або видаляти частини цих Умов використання в будь-який момент. Періодично перевіряти дані Умови використання на предмет змін є вашою відповідальністю. Продовження використання вами Вебсайту після публікації змін означатиме, що ви приймаєте та погоджуєтесь зі змінами. Доки ви притримуєтесь даних Умов використання, MacPaw надає вам особисте, невиключне, обмежене право, яке не підлягає передачі, відвідувати та використовувати Вебсайт.

Використання Вебсайту також підлягає положенням нашої Політики конфіденційності, доступної на Вебсайті та включеної до даних Умов шляхом прямого посилання. Якщо у вас є запитання щодо цих Умов, будь ласка, зв'яжіться з нами:

MacPaw Inc.
601 Montgomery Street Suite 1400 San Francisco, CA 94111

info@macpaw.foundation

ЦЯ УГОДА Є ЮРИДИЧНО ЗОБОВ'ЯЗУЮЧОЮ. ЯКЩО ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Є НЕЗРОЗУМІЛИМИ АБО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ЇЇ ТА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, НА ЯКУ ВОНА ПОСИЛАЄТЬСЯ, ВИ ПОВИННІ НЕГАЙНО ПОКИНУТИ ВЕБСАЙТ. КОРИСТОВУЮЧИСЬ ВЕБСАЙТОМ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВАМ ВИПОВНИЛОСЯ 18 РОКІВ (АБО, ЯКЩО ВАМ ВІД 13 ДО 17 РОКІВ ВКЛЮЧНО, ЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ САЙТ ТІЛЬКИ З ДОЗВОЛУ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНА), ЩО ВИ ЮРИДИЧНО ЗДАТНІ УКЛАСТИ ЦЮ УГОДУ, І ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ, ЗРОЗУМІЛИ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦІЄЇ УГОДИ.
0
Основні положення
Припинення дії
Ці Умови діють до моменту їх припинення з вашої або з нашої сторони. Забезпечення ваших прав згідно з даними Умовами буде припинено нами автоматично без попередження, якщо ви не дотримуватиметесь будь-яких положень даних Умов. Будь-яке правило або положення цих Умов, яке за своїм прямим змістом має бути дотриманим після припинення дії, залишатиметься чинним після припинення дії Умов.
0
Відшкодування збитків
Ви погоджуєтеся брати на себе збитки та убезпечити нас, наших афілійованих осіб, а також наших та їхніх посадових осіб, директорів, ліцензіарів, партнерів, ліцензіатів, консультантів, підрядників, агентів, адвокатів, працівників та сторонніх постачальників послуг (далі - "Отримувачі відшкодувань") від будь-яких претензій, зобов'язань, витрат та збитків, включаючи обґрунтовані гонорари адвокатів (далі – "Претензії"), які фактично або потенційно виникли в результаті використання вами Вебсайту. Ви погоджуєтеся нести повну відповідальність щодо будь-яких Претензій проти Отримувачів відшкодувань, включаючи право Отримувача відшкодувань на обрання захисту на свій розсуд, а також за компенсацію витрат або збитків, що є результатом усіх претензій до Отримувача відшкодувань, за умови, що ви не погоджуватиметесь на будь-яке врегулювання, яке накладає будь-які зобов’язання чи відповідальність на будь-якого Отримувача відшкодувань без нашої попередньої письмової згоди.
Посилання на інші вебсайти
Цей Вебсайт може містити посилання на інші незалежні вебсайти третіх осіб («Пов’язані вебсайти»). Посилання на Пов’язані вебсайти надаються виключно для вашої зручності. Пов’язані вебсайти не знаходяться під контролем MacPaw, і MacPaw не несе відповідальності та не затверджує вміст таких Пов’язаних вебсайтів, включаючи будь-яку інформацію чи матеріали, що містяться на Пов’язаних вебсайтах. Пов’язані вебсайти не обов’язково відповідають нашій політиці, тому вам потрібно прийняти власне незалежне рішення щодо вашої взаємодії з Пов’язаними вебсайтами.
0
Застереження стосовно гарантій
MACPAW НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ, ЩО ВЕБСАЙТ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ, СЛУЖБА АБО ФУНКЦІЯ ВЕБСАЙТУ НЕ МАТИМУТЬ ПОМИЛОК АБО ЗБОЇВ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ДЕФЕКТИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ, АБО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ВЕБСАЙТУ ДОПОМОЖЕ ДОСЯГТИ ПЕВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. ВЕБСАЙТ ТА ЙОГО ВМІСТ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, І ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЙОГО НА ВЛАСНИЙ СТРАХ І РИЗИК. БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ВИЩЕСКАЗАНИХ ТВЕРДЖЕНЬ, МИ В МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНІЙ ЗАКОНОДАВСТВОМ МІРІ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКІ (I) ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, (II) ГАРАНТІЇ НЕПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АБО ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТРЕТІХ ОСІБ, (III) ГАРАНТІЇ ЩОДО ЗАТРИМОК, ПЕРЕРВ, ПОМИЛОК АБО УПУЩЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВАМИ ВЕБСАЙТУ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ, (IV) ГАРАНТІЇ ЩОДО ТОЧНОСТІ АБО ПРАВИЛЬНОСТІ ДАНИХ ТА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШИХ НАШИХ ДІЙ АБО ЇХ ВІДСУТНОСТІ. КРІМ ТОГО, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО НАША ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АБО ІНТЕРНЕТ-ЗБОЇВ, СПРИЧИНЕНИХ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ЩО НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД НАШИМ КОНТРОЛЕМ.
0
Обмеження відповідальності
У МЕЖАХ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ MACPAW НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, СПЕЦИФІЧНІ, НЕПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ. ЦЕ ВКЛЮЧАЄ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ЗБИТКИ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕРВУ В ДІЯЛЬНОСТІ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ ЧИ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ, БУДЬ-ЯКОГО СТОРОНЬОГО ВЕБСАЙТУ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПРОГРАМИ В ПОЄДНАННІ ІЗ ВЕБСАЙТОМ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ДОГОВІР, ДЕЛІКТ ТОЩО) І НАВІТЬ ЯКЩО MACPAW БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОПУСКАЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОСОБИСТУ ШКОДУ, ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ТОМУ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНИМ ДО ВАС. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЦЬОГО, ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ MACPAW ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІМА ЗБИТКАМИ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ П’ЯТДЕСЯТИ ДОЛАРІВ США ($50,00). ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ОБМЕЖЕННЯ БУДУТЬ ЗАСТОСОВАНІ НАВІТЬ У РАЗІ, ЯКЩО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕ ЗАДОВОЛЬНИТЬ СВОЄЇ ПЕРШОЧЕРГОВОЇ МЕТИ.
0
Інтелектуальна власність
Ви визнаєте, що Вебсайт і весь текст, графіка, інтерфейс користувача, фотографії, товарні знаки, логотипи, звуки, музика, ілюстрації та комп’ютерний код (разом – «Вміст»), включаючи, але не обмежуючись, дизайном, структурою, підбором матеріалів, композицією, подачею, «look and feel» та розміщенням такого Вмісту, розміщеного на Вебсайті, захищено авторським правом, товарними знаками, патентами, комерційною таємницею та іншою інтелектуальною власністю та майновими правами (разом «Права інтелектуальної власності»), і будь-яке їх несанкціоноване використання порушує ці Умови та може порушувати чинне законодавство. За винятком випадків, прямо зазначених у цьому документі, жодна частина Вебсайту та жоден елемент Вмісту не можуть бути скопійовані, відтворені, повторно опубліковані, завантажені, розміщені, публічно продемонстровані, зашифровані, перекладені, передані чи розповсюджені будь-яким способом (включаючи «дзеркалювання») на будь-який інший комп’ютер, сервер, вебсайт або інший носій для публікації чи розповсюдження або для будь-якої комерційної діяльності без прямої попередньої письмової згоди MacPaw. Крім того, ви погоджуєтесь не виконувати жодних дій, які можуть порушити наші Права інтелектуальної власності.
0
Застосовне право
Ці Умови регулюватимуться та тлумачитимуться відповідно до законів штату Каліфорнія, за винятком принципів колізійного права. Ці Умови не регулюються Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої прямо виключено. Якщо з будь-якої причини суд компетентної юрисдикції визнає будь-яке положення або його частину такими, що не мають позовної сили, решта цих Умов залишатиметься в повній силі.
0
Арбітраж
Усі суперечки, розбіжності чи претензії, що виникають у зв’язку з цими Умовами або їх порушенням, мають бути передані та остаточно вирішені в арбітражі згідно з чинними на той час правилами Американської арбітражної асоціації («AAA»). Має бути один третейський суддя, і такий суддя обирається за взаємною згодою сторін відповідно до правил ААА. Розгляд має відбуватися в штаті Каліфорнія, США, або в іншому місці в США, визначеному MacPaw на власний розсуд. Судовий орган застосовуватиме закони штату Каліфорнія щодо всіх спірних питань. Висновок третейського судді є остаточним та зобов'язальним для сторін і може бути поданий в будь-який суд належної юрисдикції для виконання. Всупереч законам штату Каліфорнія, судові збори присуджуються стороні, яка перемогла в ході розгляду справи.
0
Повна угода та роздільність положень
Ці Умови складають повну угоду між вами та MacPaw щодо використання Вебсайту та заміняють усі попередні або поточні домовленості щодо даного предмета обговорення. Жодні поправки чи зміни до цих Умов не будуть мати зобов'язальної сили, якщо вони не оформлені в письмовій формі та не підписані MacPaw. Неспроможність будь-якої зі сторін забезпечити дотримання будь-яких прав, наданих за цими Умовами, або вжити заходів проти іншої сторони у разі будь-якого порушення цих Умов не вважається відмовою цієї сторони від подальшого забезпечення дотримання прав або подальших дій у разі майбутніх порушень. Будь-який переклад цих Умов виконується відповідно до місцевих вимог, і в разі колізій між англійською та будь-якою іншою мовною версією, англійська версія цих Умов має перевагу, якщо це не суперечить місцевому законодавству вашої юрисдикції. Якщо будь-яке твердження чи положення цих Умов оголошується недійсним або таким, що не має позовної сили в конкретній ситуації будь-яким судовим чи адміністративним органом, це твердження чи положення не впливає на дійсність чи можливість виконання решти тверджень та положень цих Умов або дійсність чи можливість забезпечення їх виконання в будь-якій іншій ситуації. Наскільки це можливо, положення буде тлумачитися та застосовуватися в максимально дозволеному законодавством обсязі для виконання первісного наміру, і якщо таке тлумачення чи виконання не є юридично допустимими, воно вважатиметься вилученим із Умов.
0